натоварен

натоварен
гл. - задължен, принуден, измъчвам се, намъчвам се, мъча се, заставен, обременен, отрупан, претрупан, зает, ангажиран

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • натоварен съм — словосъч. възложено ми е, зает съм, задължен съм, имам задача, имам задължение …   Български синонимен речник

  • акредитиран — гл. упълномощен, натоварен, изпратен при някого …   Български синонимен речник

  • зает — прил. завзет, окупиран, заграбен прил. запазен, ангажиран, резервиран прил. заимствуван, взет, копиран прил. претрупан, претоварен, натоварен, заангажиран прил. замислен, загрижен, улисан, унесен, вдълбочен прил. заинтере …   Български синонимен речник

  • накаран — гл. принуден, заставен, насипен, задължен, натоварен гл. склонен, придуман …   Български синонимен речник

  • натрупан — гл. струпан, съсредоточен, събран, концентриран гл. натоварен, претоварен, претрупан гл. наслоен, настилан, напластен гл. складиран гл. задръстен, наблъскан, претъпкан, пренаселен …   Български синонимен речник

  • обременен — гл. отрупан, натоварен, претрупан, затрупан, претоварен гл. затруднен гл. смазан, съсипан, съкрушен …   Български синонимен речник

  • отрупан — гл. затрупан, претрупан, обременен, натоварен гл. засипан, обсипан …   Български синонимен речник

  • претоварен — прил. натоварен, претрупан, отрупан, затрупан прил. зает, ангажиран, отруден, пресилен, озорен прил. натрупан, задръстен, наблъскан, претъпкан, пренаселен …   Български синонимен речник

  • претрупан — прил. претоварен, натоварен, отрупан, затрупан прил. зает, ангажиран, отруден, пресилен, озорен прил. безвкусен, натруфен, крещящ, евтин прил. превзет, маниерен прил. пищен, цветист, надут прил. ярък …   Български синонимен речник

  • принуден — прил. заставен, насипен, пресилен, притиснат, накаран, задължен, натоварен прил. насилствен, принудителен, задължителен, наложен прил. неестествен, изкуствен, превзет прил. скован, дървен, хладен, резервиран, високомерен, надменен, надут,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”